“Kouzlo praktické psychiatrie
spočívá v umění aplikace vědy.”

KRÁTCE ÚVODEM

Poskytujeme specializované služby v oblasti péče o duševní zdraví.

Základem je odborná ambulantní psychiatrická péče v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy s důrazem na individuální přístup.

Poskytujeme také privátní konzultace, psychoterapii, life coaching, znalecké posudky v oboru zdravotnictví – odvětví psychiatrie, přednášky a semináře pro odbornou i laickou veřejnost.  Zabýváme se klinickým výzkumem, osvětovou a publikační činností. Jsme školícím pracovištěm pro lékaře a zdravotníky, dále odborným garantem a konzultantem v navazujících sociálních službách/péči o lidi s psychickým handicapem.

V rámci komplexní péče o psychické zdraví a dobrou duševní kondici našich klientů spolupracujeme s kolegy z oboru klinická psychologie a psychoterapie. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce s registrujícími lékaři a ostatními specialisty.

Navštívit nás můžete zde:

VESELÍ NAD MORAVOU

KYJOV

BRNO

Masarykova 114,
69801 Veselí nad Moravou
Areál Nemocnice Kyjov, 
pavilon K, Strážovská 1247,
696 73 Kyjov
Jarní 52,
Maloměřice - Obřany,
614 00 Brno

 

Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV