Beckův inventář úzkosti

Instrukce pro vyplnění:

  1. Přečtěte si pozorně každou položku seznamu.
  2. Vyberte z možností vedle otázky, do jaké míry Vás příznaky obtěžovaly během minulého týdne včetně dneška.
  3. Po vyplnění celého dotazníku klikněte na tlačítko "Zobrazit výsledek".
Zaznamenejte, prosím, odpověď
na každou z 21 položek.
Vůbec Mírně
Moc mě to nerušilo
Středně
Bylo to nepříjemné,
ale dalo se to vydržet.
Vážně
Stěží jsem
to vydržel(a).
1. Mrtvění nebo pravenčení
2. Pocit horka
3. Vratkost nohou
4. Neschopnost odpočinku
5. Strach z nejhorší události
6. Závrať nebo pocit na omdlení
7. Bušení srdce, zrychlený tep
8. Neklid
9. Zděšení
10. Nervozita
11. Pocit dušnosti
12. Chvění rukou
13. Třes
14. Strach ze ztráty kontroly
15. Namáhavé dýchání
16. Strach ze smrti
17. Panika
18. Trávící potíže nebo bolesti břicha
19. Pocit na omdlení
20. Zarudnutí v obličeji
21. Pocení


Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV