CENÍK SLUŽEB

Vyšetření v rámci veřejného zdravotního pojištění jsou poskytována zdarma. Pacient hradí pouze regulační poplatek 30 Kč, který je stanoven vyhláškou. Od poplatku jsou osvobozeni nezletilí pacienti a pacienti s potvrzením o hmotné nouzi ne starším než 30 dnů.

 
U pacientů vedených v ambulanci jsou zprávy mimo rámec léčebně-preventivní péče hrazeny pacientem částkou 100 Kč za kus.
 
Vyšetření v rámci specifických požadavků klienta, mimo léčebně preventivní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou, je zpoplatněno částkou 800 Kč za každých započatých 30 minut výkonu. 
 
VIP konzultace v délce 60 minut - 2000 Kč.
 

Posudky: základní konzultace  – 800,-Kč za 30 minut, vyhotovení posudku je účtováno hodinově, 1 hodina – 500,- Kč.

Vzdělávání/stáže: ceny jsou stanovovány individuálně dle náročnosti vedení, ovlivnění provozu pracoviště a s ohledem na ceny v místě obvyklé.
 
Přednášky a semináře jsou naceňovány individuálně dle typu  a rozsahu.
 
Poskytovatel zdravotních služeb poskytuje tyto podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů při respektování individuality pacienta s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.
 
V ambulanci neposkytujeme výkony, u kterých je předem požadován písemný souhlas pacienta. 
Zjistí li lékař, že je vyšetřovaný zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, či způsobilý s podmínkou, je povinen o této skutečnosti informovat úřad obce s rozšířenou působností.

 

Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV