Orientační laické vyšetření paměti

Instrukce pro vyplnění:

  1. Přečtěte si pozorně každou položku seznamu.
  2. Pro každou položku zaškrtněte ve sloupcích odpověď.
  3. Po vyplnění celého dotazníku klikněte na tlačítko "Zobrazit výsledek".
1. Zapamatujte si tato tři slova: citron, sůl a míč.
2. Kolikátého je dnes? Vím Nevím
3. Který je den v týdnu? Vím Nevím
4. Který je nyní měsíc? Vím Nevím
5. Který je nyní rok? Vím Nevím
6. Které je roční období? Vím Nevím
7. Jak se jmenuje země, ve které jsme? Vím Nevím
8. Ve kterém jsme okrese? Vím Nevím
9. Ve kterém jsme městě? Vím Nevím
10. Kde se nyní nacházíme? Vím Nevím
11. Ve kterém jsme poschodí? Vím Nevím
12. Vyjmenujte tři slova, která jste si měl zapamatovat na začátku.
Pamatuji si všechny
Zapoměl(a) jsem 1 Zapoměl(a) jsem 2 Zapoměl(a) jsem 3


Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV