O NÁS - LÉKAŘI

MUDr. Simona Venclíková

Praxe v oboru
 
2003 - 2008

2008 -
2012 -
Sekundární lékař Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno - praxe
i na dětském oddělení Psychiatrické kliniky
Atestovaný lékař Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
Lékařka soukromé psychiatrické ambulance v nemocnici Kyjov
 
Získané vzdělání, specializace, licence
 
1997 - 2003
2005 -
2005
2008
2011
2012
2013
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno – obor všeobecné lékařství
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno – postgraduální studium v oboru Psychiatrie
Lektor dalšího vzdělávání
Zkouška specializované způsobilosti (euroatestace) k výkonu povolání lékaře v oboru psychiatrie
Zařazena do nadstavbového oboru vzdělávání - gerontopsychiatrie
Jmenována Krajským soudem v Brně soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie
Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie
 
Člen České Neuropsychofarmakologické Společnosti
Člen Asociace Českých Lékařů JE Purkyně
 
 
Participace na výzkumech
 
Léčba negativních příznaků schizofrenie pomocí rTMS
 
Jazykové znalosti
 
Anglický jazyk - aktivně (zkouška KET)

Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV