O NÁS - LÉKAŘI

foto Vítězslav Volavý

MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D.

Praxe v oboru
 
2003 - 2009
2004 - 2009
2008
2009 -
2010 -
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno
zaměstnanec soukromé psych. ambulance
stážista gerontopsychiatrického oddělení PL Brno
soukromá praxe v oboru psychiatrie
externí smlouva na PK FN Brno pro hlavní služby
 
Získané vzdělání, specializace, licence
 
2003
2008
2009
Všeobecné lékařství - Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru psychiatrie
Ukončení doktorského studijního programu v oboru psychiatrie, obhájení doktorandské práce na 
téma „Vliv antipsychotik na korigovaný QT interval“ - Masarykova univerzita Brno
2011             Držitel diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory
 
2011 Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon  funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie
 
2013
Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru psychiatrie
2013-2017    Výcvik v Gestalt psychoterapii, Gestalt Dialog Brno
 
Přednášková činnost
 
Výuka studentů středních zdravotních škol, bakalářských a magisterských oborů LF MU Brno 2003 - 2009
Přednášky a postery v rámci psychiatrických sjezdů ČSL JEP a ČNPS - Jeseník, Luhačovice, Špindlerův Mlýn 
2003 -2009, Ambulantní psychiatrie Olomouc 10/2009 a další...
 
 
Jazykové znalosti
 
anglický jazyk - aktivně (FCE)
německý jazyk - pasivně
ruský jazyk - pasivně
 

Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV