PŘEHLED SLUŽEB

PACIENTI, laická veřejnost

1. Odborná ambulantní psychiatrická péče 

 
- bezplatná / v rámci veřejného zdravotního pojištění
 
Poskytujeme odbornou ambulantní psychiatrickou péči v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy s důrazem na individuální přístup.
 
V rámci komplexní péče o psychické zdraví a dobrou duševní kondici spolupracujeme s klinickými psychology a psychoterapeuty. Samozřejmostí je vzájemná spolupráce s registrujícími lékaři a ostatními specialisty.
 
 

2. Privátní konzultace

 
V případě, že máte zájem o maximálně diskrétní konzultaci, poskytneme Vám termín privátní konzultace. Tato je bez úhrady zdravotní pojišťovny, což se vztahuje i na předepsané léky. Pojišťovna ani nikdo jiný nebude mít možnost získat jakýkoli záznam o Vaší konzultaci a míra diskrétnosti je nejvyšší možná včetně toho, že záznam si lékař pořizuje pouze v ruce a nehrozí nebezpečí hackerů. V rámci privátních služeb nabízíme také psychoterapii, poradenství a life coaching.
 

3. Posudky

Pokud potřebujete posudek v oboru zdravotnictví – odvětví psychiatrie, můžete se na nás obrátit. Nejčastější problematikou je posouzení psychické nemoci ve vztahu ke způsobilosti k právním úkonům. Převážně jde o tato postižení: mentální retardace, závažné a chronické stavy u afektivních a psychotických onemocnění, poruchy paměti u seniorů – demence. Vážně nemocní psychiatričtí pacienti a senioři trpící demencí patří mezi nejčastější oběti zneužití. Množí se případy, kdy podlehnou nátlaku okolí a věnují finance či podepíší věnování majetku cizím osobám. Tomu se dá předejít tím, že jsou soudně omezeni či zbaveni způsobilosti k právním úkonům, pokud je potvrzen vliv nemoci. Soudní řízení trvá s ohledem na možnosti soudu i více jak 12 měsíců. Dobu řízení můžete významně zkrátit předložením vlastního posudku. Tím také výrazně snížíte riziko možného zneužití.

Prvním krokem k vypracování posudku je konzultace se zadavatelem, v případě kladného rozhodnutí následuje vyšetření posuzovaného, prostudování zdravotní dokumentace a samotné vypracování posudku.

4. Přednášky
 

Psychiatrie  21.století
Přednáška je zpracována ve dvou variantách pro odbornou i laickou veřejnost. 
Pojednává o historii psychických nemocí, vývoji psychiatrie jako lékařského oboru, přístupů k psychickým poruchám, léčbě, farmakologická revoluci v psychiatrii. Popisuje nejčastější typy poruch - hlavní markanty vývoje v posledních desetiletích. Endogenní a exogenní vlivy. Možnosti prevence, léčby - biologická, psychoterapeutická, alternativní - mezioborové návaznosti.
 
Deprese – strašák nebo smutná realita?
Přednáška je určena pro veřejnost. Pojednává o depresi jako civilizační chorobě 21.století a jejích formách, nejčastějších příznacích.  Popisuje vztahovost mezi nároky kladenými na člověka, vliv stresových faktorů, socioekonomických otázek. Podává přehled možností léčby včetně alternativních přístupů, využití prevence.
 

 

ZDRAVOTNÍCI, odborná veřejnost

1. Vzdělávání

U nás můžete absolvovat stáže v rámci pregraduálního a postgraduálního studia (praktická součást studia zdravotních oborů středních a vysokých škol, předatestační příprava a náplň v rámci klinických specializací).

2. Přednášky a semináře

Přednášky pro odbornou veřejnost mohou být v případě zájmu akreditovány Českou lékařskou komorou a ohodnoceny kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a zdravotníků. 
 
 
Psychiatrie  21.století
Přednáška je zpracována ve dvou variantách pro odbornou i laickou veřejnost. 
Pojednává o historii psychických nemocí, vývoji psychiatrie jako lékařského oboru, přístupů k psychickým poruchám, léčbě, farmakologická revoluci v psychiatrii. Popisuje nejčastější typy poruch - hlavní markanty vývoje v posledních desetiletích. Endogenní a exogenní vlivy. Možnosti prevence, léčby - biologická, psychoterapeutická, alternativní - mezioborové návaznosti.
 
Akutní stavy v psychiatrii
Přednáška je určena především pro lékaře a ostatní pracovníky ve zdravotnictví. Zahrnuje výčet nejčastěji se vyskytujících akutních stavů, základní diagnostiku v rámci primárního kontaktu, přístup k pacientovi, návaznost péče a možnosti léčby. 
 
Deprese - strašák nebo smutná realita?
Přednáška je určena pro veřejnost. Pojednává o depresi jako civilizační chorobě 21.století a jejích formách, nejčastějších příznacích.  Popisuje vztahovost mezi nároky kladenými na člověka, vliv stresových faktorů, socioekonomických otázek. Podává přehled možností léčby včetně alternativních přístupů, využití prevence. 
 
Psychiatrické minimum v ambulanci praktického lékaře
Přednáška je určena pro praktické lékaře. Pojednává o výskytu psychických chorob v populaci, zastoupení jednotlivých diagnóz s popisem symptomů,  léčbu s ohledem na možnosti praktického lékaře, návaznost péče a nutnost využití služeb komplementu.
 

Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV