Test závislosti na alkoholu

Instrukce pro vyplnění:

  1. Přečtěte si pozorně každou položku seznamu a vyberte tu, které nejblíže odpovídá skutečnosti.
  2. Po vyplnění celého dotazníku klikněte na tlačítko "Zobrazit výsledek".
pozn. 1 nápoj =0,5l 12° piva, 2 dcl vína nebo 0,5 dcl destilátu

1. Jak často pijete alkoholické nápoje? Nikdy
1x za měsíc a méně

2-4x měsíčně

2-3x týdně

4x a více týdně
2. Kolik alkoholických nápojů vypijete za typický den popíjení? 1 - 2
3 - 4

5 - 6

7 - 9

10 a více
3. Jak často vypijete 6 a více nápojů při jedné příležitosti? Nikdy
Méně než 1x za měsíc

Každý měsíc

Každý týden

Každý den nebo skoro každý den
4. Jak často jste během posledního roku zjistili, že nemůžete přestat s pitím? Nikdy
Méně než 1x za měsíc

Každý měsíc

Každý týden

Každý den nebo skoro každý den
5. Jak často jste během posledního roku kvůli pití nesplnili to, co se od vás očekávalo? Nikdy
Méně než 1x za měsíc

Každý měsíc

Každý týden

Každý den nebo skoro každý den
6. Jak často jste se během posledního roku potřebovali po ránu napít, abyste se dostali z následků intenzivního pití předcházejícího dne? Nikdy
Méně než 1x za měsíc

Každý měsíc

Každý týden

Každý den nebo skoro každý den
7. Jak často jste se během posledního roku cítili provinile nebo jste měli výčitky kvůli pití? Nikdy
Méně než 1x za měsíc

Každý měsíc

Každý týden

Každý den nebo skoro každý den
8. Jak často se vám během posledního roku stalo, že jste nebyli schopni vybavit si události předchozí noci kvůli pití?
Nikdy

Méně než 1x za měsíc

Každý měsíc

Každý týden

Každý den nebo skoro každý den
9. Byli jste vy nebo někdo ve vašem okolí zraněni v důsledku konzumace alkoholu?
Ne

Ano, ale ne během posledního roku

Ano, během posledního roku
10. Stalo se vám, že vám váš příbuzný nebo přítel nebo lékař nebo jiný zdravotnický pracovník doporučil s pitím přestat nebo se alespoň o vaše pití zajímal?
Ne

Ano, ale ne během posledního roku

Ano, během posledního roku


Související činnost:

Psychiatrický konziliář nemocnice Kyjov

Odborný garant - „Kotva“ Sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním
onemocněním, Středisko Ave, Charita Strážnice, www.straznice.charita.cz

Odborný konzultant v péči o lidi s psychickým postižením:
Zdislava o.p.s., Veselí nad Moravou, www.domacipecezdislava.w1.cz
Centrum sociálních služeb Kyjov, www.css-kyjov.cz

Odborný konzultant v péči o seniory s psychickým postižením a poruchami
paměti – demencí:
Domov pro seniory, Strážnice, www.dsstraznice.cz
Centrum služeb pro seniory Kyjov, www.centrumproseniorykyjov.cz

Člen projektu MÁME PRO VÁS PRÁCI (www.mameprovaspraci.cz) ve spolupráci s:

Evropský sociální fond, EU, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR Naučíme Vás a máme pro Vás práci Odborné učiliště a praktická škola MPSV